Transmissiya giriş mili

Transmissiya giriş şaftı reduktorun çox vacib hissəsidir. Yüksək sürətli şafta aiddir. Bir çox hallarda, onun giriş şaftı bütün avadanlığın işinə birbaşa təsir edəcəkdir. Adətən, giriş mili mühərrikin və ya güc qurğusunun gücünü reduktora ötürür, buna görə də giriş şaftının ötürmə prosesində səs-küy, vibrasiya və digər qüsurlardan qaçaraq yaxşı fiziki xüsusiyyətlərə və dəqiqliyə ehtiyacı var.