Motor Mili

Mühərrik mili motor sürücüsünün əsas komponentidir. Fabrikimiz uzun müddət yüksək dəqiqlikli motor valları istehsal edir və mil dişləri JIS3 səviyyəsində dəqiqliyi qoruya bilir. Hazırda əhatə olunan məhsul növləri əsasən elektrik alətlərində və hidravlik nasoslarda istifadə olunan motor vallarıdır. Əsasən Milwaukee və Bosch seriyalı elektrik alətləri üçün xüsusi motor mil hissələrini təmin edin