Transmissiya şaftı

Transmissiya valları müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunan alətlərin mühüm hissəsidir. Jinwang, xüsusi istifadə mühitlərində sürücü vallarının fiziki xüsusiyyətlərinə və davamlılığına cavab vermək üçün sürücü vallarının istehsalında unikal istehsal prosesinə malikdir.