Дамжуулах оролтын босоо ам

Дамжуулах оролтын босоо ам нь бууруулагчийн маш чухал хэсэг юм. Энэ нь өндөр хурдны босоо аманд хамаарна. Ихэнх тохиолдолд түүний оролтын босоо ам нь бүхэл бүтэн төхөөрөмжийн ажилд шууд нөлөөлнө. Ихэвчлэн оролтын босоо ам нь мотор эсвэл тэжээлийн төхөөрөмжийн хүчийг бууруулагч руу дамжуулдаг тул оролтын босоо ам нь дамжуулах явцад дуу чимээ, чичиргээ болон бусад согогоос зайлсхийж, сайн физик шинж чанар, нарийвчлал шаарддаг.