Гэрлийн холболт

Цацрагийн холболтын нэгдсэн бүтэц нь өндөр бат бэх 7075 хөнгөн цагаан материал, урагш болон урвуу эргэлтийн цоорхойгүй, радиаль, өнцгийн болон тэнхлэгийн хазайлтыг уян харимхай нөхөх, 3D принтер, кодлогч, микро мотор зэрэгт тохиромжтой хавчих боолтыг бэхлэх аргыг ашигладаг.