Gear

Араа нь хурд, эргүүлэх момент, чиглэлийг өөрчлөхийн тулд бусад тохирох араатай нийлдэг хурдны хайрцаг зэрэг механик дамжуулалтанд маш түгээмэл байдаг. Араа нь голчлон дамжуулалт (дугуй хөдөлгөөн) эсвэл шугаман хөдөлгөөнд ашиглагддаг. Бид голчлон нарны нарийн араа, гаригийн араа (Эпициклик араа), автомашины дифференциалд ашигладаг араа гэх мэтээр хангадаг.