Мэдээ

Jinwang тоног төхөөрөмжийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, CNC боловсруулах технологийн хуваалцах.